Öğrenci Kabul Şartnamesi

Öğrenci Kabul
Sayın Veli, Sevgili Öğrenci;

FENBİLİMLERİ OKULLARI kurumsal bir kimliğe ve prensiplere sahip; başarı odaklı, disipline oldukça önem veren güçlü ve prestij sahibi bir kuruluştur. Titiz ve özverili yönetim anlayışı, dinamik ve uzman kadrosu, seçkin ve kaliteli kendi yayınları, benzersiz nezihlikteki müstakil fiziki ortamı ve uyguladığı nitelikli eğitim programlarıyla beraber farklı ve özgün etüt sistemi ve hem okul hem dershane programıyla her anlamda iddialı okullardır.

Amacımız; okulumuza her öğrencinin kaydını alıp sadece kapasitemizi arttırmak değil, öncelikle sistemli çalışma düzenimize, disiplinli eğitim anlayışımıza ve ödevlendirme programımıza uyum sağlayabilecek, gayretli, istekli, yüzde yüz başarıyı hedefleyen öğrencilerin kayıtlarını alıp, onları başarıya taşımaktır.
Bu prensipten hareketle; okulumuza Sadece aşağıdaki kurallara uymayı kabul eden öğrencilerin kayıtları yapılmaktadır:

FENBİLİMLERİ OKULLARI da;

1.Dersler, maksimum verimlilik gözetilerek tasarlanmış ideal sayıda kontenjana sahip birbirinin tamamen aynısı özel sınıflarımızda yüz yüze işlenmektedir. Bu nedenle her öğrencimiz dersin işlenişinde aktif olarak yer alır. (Anlamadığını kendiliğinden sorar, sorulan sorulara cevap verir; ama dersin gidişatını ve akışını etkileyecek her türlü hareket ve konuşmadan da kaçınır.)

2.Derslerin konuları bir zincirin halkası gibi birbiriyle bağlantılı olduğundan, öğrencimiz mazeretsiz olarak derslere geç gelemez ve hiçbir şekilde devamsızlık yapamaz. (Devamsızlık yapanlar; aynı gün telefon ve/veya sms yolu ile mutlaka velisine bildirilir ve mazeret sorulur; geçerli mazereti olmayanlara telafi şansı sunulmaz.)

3.Haftalık okul ders programına ek olarak hafta içinde öğrencimizin başarısını yükseltebilmek adına özellikle de yazılı dönemlerinden ve merkezi sınavlarından önce okul idaresince ihtiyaç görülmesi halinde düzenlenebilecek ve tam başarıyı hedefleyen özel etüt sistemimiz kapsamında konulan ek derslerine, sınıf etütlerine, grup çalışmalarına öğrencimiz mutlaka katılır veya katılamayacak durumdaysa önceden ailesi nezaretinde idareye mazeret bildiriminde bulunur.

4.Her öğrencimize, MEB kitaplarına ek olarak FENBİLİMLERİ’nin sınavlara hazırlık yayınları da ÜCRETSİZ olarak verilmektedir. Öğrencimiz; bu yayınları düzenli olarak çalışır ve ilgili dokümanları ve defterlerini derslerde daima yanında bulundurur. (İlgili ders doküman ve defterlerini okuldaki tüm çalışmaları boyunca yanında bulundurmayan öğrenci derslere alınmaz! )

5.Öğrencilerimize, öğretmenlerimiz tarafından her derste ödev verilir ve bu ödevler her hafta kontrol edilir. Öğrencimiz verilen tüm ödevlerini tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür. (Ödevini yapmayan öğrenci uyarılır ve velisi de durumdan haberdar edilir, gerekli yaptırımlar hiçbir taviz verilmeden uygulanır.)

6.Öğrencimizin deneme ve tarama sınavlarımıza katılımı zorunludur. Sınav sonuçlarına göre kendisine sunulabilecek ek çalışmaları ve/veya verilebilecek ek ödevleri aksatamaz, her türlü çizgi altı ve çizgi üstü çalışmalara katılır. (Sınav sonuçları, öğrenciyle birlikte velisine de sms veya internet yolu ile ulaştırılır.)

7.Öğrencimiz; Rehberlik Servisimizin çalışmalarına katılmalı ve rehberlik uzmanımızın önerilerini dikkate almalıdır. Motivasyonu yükseltmek ve başarıyı artırmak için organize edilen konferans ve seminerlere öğrenci; veli-öğretmen görüşmelerine, veli mutlaka katılmalı ve öğrencisinin gidişatını takip etmelidir.

8.Okulumuzun her türlü akademik, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalarına öğrencimiz canı gönülden katılacağını, üstün gayret sarf ederek okulumuzun her alanda başarısını arttıracağını kabul ve taahhüt eder.

9.Öğrencimiz her zaman yardım alabileceği ve rahat iletişim kurabileceği öğretmenleri ve okul idaresiyle sevgi ve saygı çerçevesinde diyalog kurar; sınıf, ders, etüt düzenini bozan davranışlarda bulunamaz

10.Öğrencimiz, derse girdiği andan itibaren tablet ve cep telefonu gibi her türlü elektronik eşyasını kesinlikle kapatır ve çantasına koyar. Derslerde, etüt odalarında, sınavlarda, kütüphanelerde tablet veya cep telefonu ile oyun oynayamaz, konuşamaz ve mesajlaşamaz. Ders saatleri esnasında koridorda, kantinde dolaşamaz, gürültü yapamaz ve okulda ya da bahçesinde sigara içemez. Kantin ve bahçe dışındaki hiçbir alana (sınıflar, koridorlar, idare , etüt odaları vb.) yiyecek ve içecekle giremez. Okul araç-gerecine zarar verecek ölçüsüz hareket ve davranışlarda bulunamaz.

BU KURALLARA UYMAYAN ÖĞRENCİLER DİSİPLİN KURULU’NA SEVK EDİLİR VE HAKLARINDA İŞLEM YAPILIR.

KURALLARIMIZI KABUL EDİYORSANIZ ARTIK SİZ DE FENBİLİMLERİ’ndesiniz !